ΕΠΕΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Η Τεχνική εταιρεία ΕΠΕΙΟΣ από την στιγμή της ιδρύσεως της (Ιούνιος του 2003), εισήλθε δυναμικά στο χώρο της κατασκευής πολύπλοκων τεχνικών έργων , βασιζόμενη στην μεγάλη εμπειρία και τεχνική κατάρτιση των στελεχών της. 

 Η εμπειρία αυτή αποκτήθηκε από την συμμετοχή στην διεκπεραίωση μεγάλων τεχνικών έργων όπως: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ, ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΠΕ – ΠΕΤΡΟΛΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Κ.Λ.Π. 

 Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη άριστης οργάνωσης σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της και τα συνεχώς αυξανόμενα οικονομικά μεγέθη, με γνώμονα πάντα την παραγωγή εμπρόθεσμων και ποιοτικών έργων. 

 Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην περιοχή του Ν.Ηρακλείου, επί της οδού Μανιακίου 39.

 

Η εταιρεία μας για να εξασφαλίσει την άριστη εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει.
Έχει προβεί στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού που απασχολεί , για να μπορεί να παράγει έργο με τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές και στην αγορά όλου του αναγκαίου εξοπλισμού, όπως:

1. Αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού.
2. Παπαγάλους , φορτηγάκια, ανυψωτικά μηχανήματα.
3. Ειδικά εργαλεία (ηλεκτροκολλήσεις , βιδολόγους, κομπρεσέρ , γεννήτριες κ.λ.π).

ΕΠΕΙΟΣ Α.Ε.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Copyright © 2015. All Rights Reserved.